OSB nədir?

Texniki göstəricilər

Qalınlıq: 9 mm, 12 mm,  15 mm,  18 mm,

En: 1220 mm

Uzunluq: 2440 mm

Xülasə

OSB (Oriented Strand Board) düzbucaqlı taxta qırıntılarının suya davamlı qatran yapışdırıcılardan istifadə edilərək yüksək təzyiq və temperatur altında sıxılması ilə istehsal olunan taxta əsaslı lövhələrdir.

Unikal fiziki və mexaniki xüsusiyyətlərinə, xammalın səmərəli istifadəsinə və sərfəli qiymətinə görə ABŞ tikinti panelləri bazarının 60%-ni OSB təşkil edir. Eyni zamanda Avropada tikinti istehlakçıları tərəfindən ən çox istifadə olunan taxta əsaslı tikinti lövhəsidir.

OSB lövhələrin tərkibinin 95 %-ni ağac, 5 %-ni qətran yapışdırıcı təşkil edir. Bu da sözügedən materialın ekoloji baxımdan təmizliyini və təhlükəsizliyini təmin edir. OSB-ni digər taxta əsaslı lövhələrdən fərqləndirən əsas fərq ondan ibarətdir ki, OSB-də mexaniki xüsusiyyətlər bağlayıcı qatran miqdarı ilə deyil, iplərin xüsusi yerləşdirilməsi ilə əldə edilir. Xarici və daxili təbəqələrdəki iplərin bir-birinə perpendikulyar şəkildə yönəldilməsi həm lövhədə elastiklik yaradır, həm də materialı ağırlıq qaldırma qabiliyyətini gücləndirir.

OSB, universal tikinti materialıdır:

  • Suya davamlılıq və möhkəmlik xüsusiyyətlərindən asılı olaraq OSB lövhələr  4 növə bölünür:
  • OSB-1. Aşağı suya dözümlülüyü olan lövhələrdir. Əsasən rütubətin yüksək olmadığı qapalı yerlərdə istifadə olunur.
  • OSB-2. Aşağı suya dözümlü  və yaxşı güc xüsusiyyətləri olan lövhələrdir. Aşağı rütubətli yerlərdə yükdaşıyan strukturlarda istifadə olunur.
  • OSB-3. Mükəmməl güc və suya dözümlülük xüsusiyyətlərinə malik lövhələrdir.
  • OSB-4. Mükəmməl suya dözümlülük  və ultra yüksək gücə malik lövhələrdir.

 

QEYD: Ölkəmizdə OSB-3 lövhələri ən çox istifadə olunur. OSB-3 lövhələrinini ölçülərii və digər məlumatlar haqqında digər bölmələrdən məlumat ala bilərsiniz. 

 

Onlar nəmə davamlı kontrplak və ya FSF kontrplak üçün əla alternativdir.