Sendviç Panel nədir?

Sendviç panel hər iki tərəfdən boyalı metal listlərlə bağlanan, arasında Poliuretan (PUR), Poliizosiyanurat (PIR), Daş yunu ilə tamamlanan, izolyasiya məqsədli istifadə olunan əlverişli inşaat materialı kimi bilinir.

Poliuretan ( PUR ) poliol və izosiyanuratın katalizator materialları ilə yüksək təzyiq altında, xüsusi istehsal şəraitində qarışdırılması nəticəsində əmələ gələn sərt poliuretan köpükdür. Qapalı hüceyrə quruluşuna malik olan bu köpük, yüksək istilik izolyasiya təmin edir. İstilik izolyasiya əmsalının istənilən dəyərdə olması və panelin daşıyıcı xüsusiyyəti üçün poliuretan sıxlığı 40(±2) kq/m³ arasında olmalıdır. Köpükdə su udmur, su da üzür və heç bir bakteriya inkişaf edə bilmir.
İstifadə temperaturu maksimum 70-80°C olmalıdır. Maksimum güc temperaturu 100-110 ° C-dir. Bu temperaturdan sonra öz xüsusiyyətlərini itirir.

Poliizosiyanurat (PIR) Poliüretan köpüyün əsas komponentlərinin müxtəlif kimyəvi qarışıqlarla reaksiya girməsindən poliizosiyanurat adlı yeni makromolekulyar quruluş əmələ gəlir.
Poliizosiyanurat sərt köpük, strukturundakı fərqliliyə görə, poliuretanın artan və təkmilləşdirilmiş yanğına davamlılıq göstəricisidir. Hər hansı yanğın zamanı tüstü əmələ gəlməsi də poliuretanla müqayisədə çox az olur.

Daş Yun tamamilə daş yundan hazırlanmış sendviç formalı panellərə verilən addır. Daş yunundan əldə edilən bu panellərə yanğın riski yüksək olan yerlərdə üstünlük verilir.
Arakəsmələr, damlar və s. blok sahələrində daş yunlu sendviç panellərə üstünlük verilir.